Besiktning inför försäljning av en bostad

Med en besiktning får du reda på hur ditt hem mår under ytan och kan åtgärda eventuella fel eller brister innan försäljningen.

Som köpare till ett förbesiktigad hus får man mer kunskap om bostaden och har en besiktningsman att prata med om de tekniska detaljerna. Trygghet kommer med besiktning vilket i många fall leder till fler budgivare, högre slutpris och ett smidigt avslut.

Dolda fel-försäkring

Vi samarbetar med godkända besiktningsföretag och kan förmedla kontakt till besiktningsmän som kan svara på dina frågor kring dolda-fel-försäkring. Vi kan förmedla kontakt till besiktningsmän som kan svara på dina frågor kring dolda-fel-försäkring.

När du säljer din bostad är du ansvarig för dolda fel efter avslutad affär. Ett dolt fel föreligger om huset avviker från vad en köpare kunde förvänta sig med hänsyn till husets ålder och skick och felet inte gick att upptäcka innan köpet. Hela ansvarsperioden är på tio år från det datumet din köpare tar över huset. Du har möjlighet att teckna en försäkring mot just dolda fel om du gör en besiktning som då ligger till grund för din försäkring.

Energideklaration

Enligt lag ska alla permanent bebodda hus som ska säljas ha en giltig energideklaration. Det är byggnadsägaren som ansvarar att den finns. Om du inte har gjort det inom en tioårsperiod kommer vi behöva en ny. Energideklarationen är giltig i tio år.

Vi kan hjälpa dig att boka tid för besiktning och/eller energideklaration.

Vill du veta mer om besiktning?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.