Skrivuppdrag

Har du en vän eller bekant som ska köpa din fastighet hjälper vi dig att upprätta juridiska handlingar för att köpet ska kunna genomföras.

Det här ingår i ett skrivuppdrag:

 • Bra dialog med både säljare och köpare
 • Kontroll av ägare, medgivanden, inteckningar, pantbrev, gemensamhetsanläggningar
 • Rådgivning om handpenning, deponering, återgångsvillkor av olika slag
 • Upprättande av köpehandlingar
 • Reglering av fastighetsavgift/-skatt och eventuella andra avgifter
 • Bokning av tid för tillträde med banken
 • Upprättande av likvidavräkning och köpebrev
 • Medverkandet vid tillträde, hantering av betalning och lösen av lån
 • Inhämtande av nödvändiga handlingar till lagfartsansökan och själva lagfartsansökan

Skrivuppdrag – special

Här ingår allt som är i ett ”Skrivuppdrag” fast med den extra expertis som just din affär behöver.

 • För dig som är företagare eller ska sälja till ett företag.
 • För dig som behöver internationell experthjälp.
 • För dödsbon.
 • För dig som har förkomna pantbrev eller saminteckningar som måste dödas.

Fast kostnad: 15 000/20 000 kr

Vill du att vi kontaktar dig gällande skrivuppdrag?