Vanliga frågor

När man ska sälja eller köpa en bostad är det många olika begrepp som kommer att komma på tal.

För många är det den första bostadsaffären som görs och betydelserna för alla begrepp inom mäklarvärlden är inte helt självklara. Du kan känna dig lugn med att vi kommer att förklara hur allt fungerar under processens gång, men här har vi sammanställt och rett ut några av de vanligaste frågorna vi får i samband med bostadsförsäljningar.

En lagfart är beviset på vem som äger fastigheten. Köparen betalar 1,5% av köpeskillingen plus en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 825 kronor.

Ett pantbrev är en värdehandling och ett bevis på att en inteckning finns i fastigheten. Det fungerar som en säkerhet för banken. Köparen behöver pantbrev som motsvarar beloppet köparen behöver låna. Kostnaden är 2% av lånet plus en expeditionsavgift på 375 kronor per pantbrev.

Likvidavräkning visar den ekonomiska uträkning mellan köpare och säljare och vad som ska betalas på tillträdesdagen. Eventuella lån som ska lösas syns i avräkningen.

Ett köpebrev är ett bevis eller kvitto på att affären är klar. Det anger vem som är den nya ägaren till fastigheten och det skickas till Lantmäteriet för ägarbytet. Det görs på tillträdesdagen.

Tillträdesdagen är dagen slutbetalningen görs och köparen får nycklarna till bostaden och övertar det juridiska ansvaret.

Ett köpekontrakt är en handling som undertecknas av samtliga parter i affären när fastigheten överlåts. Kontraktet innehåller villkor för överlåtelsen, parterna emellan.

Handpenning är den del av köpeskillingen som köparen betalar i förskott som säkerhet för köparens skyldighet att fullfölja köpet. Normalt sett är det 10% av försäljningspriset och betalas normalt senast sju dagar efter att köpehandlingen har skrivits på.

Köpeskilling är det belopp som köparen ska betala till säljaren för att köpa bostaden. Även kallat för försäljningspris.

Fast egendom är jord och denna är indelad i fastigheter. Fastighetstillbehör är sådant som hör till fastigheten och som ingår i köpet. Till exempel byggnader, trädgårdsväxter eller staket. Även byggnadstillbehör som tillhör bostadshuset, såsom stege till sotaren, vitvaror och hatthylla räknas som fast egendom.

Lös egendom är egendom som inte ingår i köpet. Några exempel är TV, möbler, kläder och inredningsdetaljer.

Servitut innebär rätt för en viss fastighet att i något hänseende nyttja en annan fastighet. Rätten kan gälla för väg, hämta vatten ur en brunn eller liknande. Det kan vara att en annan fastighetsägare har rätt att nyttja din fastighet i något hänseende. Det är viktigt att köparen får kännedom om det finns servitut.

Upplysningsplikt innebär att säljaren bör upplysa köparen om eventuella fel eller brister på huset och tomten som de känner till.

Köparen har undersökningsplikt av fastigheten vilket innebär att köparen aldrig kan ställa krav på säljaren för fel eller brister som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten.

Kapitalvinstberäkning är en beräkning av försäljningen och hur mycket som ska betalas i skatt efter försäljningen. Det tas upp i deklarationen. Vinstskatten är på 22% för privatpersoner.

Är det något annat du funderar på?

Vi kontaktar dig gärna och berättar mer. Ställ en fråga och lämna dina uppgifter här så hör du snart ifrån oss.